Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Αξιοποίηση και όχι εκποίηση


Του Σάκη Παπαθανασίου
Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων όπως διαμορφώθηκε στη χώρα μας στηρίχθηκε στη λογική ότι η απόσυρση του κράτους από κάθε οικονομική διαδικασία δεν έχει αρνητικές συνέπειες και ότι επιφέρει μέγιστα οφέλη. Αυτή η λογική οδήγησε στο να ενταχθούν προς αποκρατικοποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ μεγάλο μέγεθος περιουσιακών στοιχείων χωρίς κανένα άλλο κριτήριο πέραν της εισπρακτικής λογικής, με σχεδιασμό που βρίθει προβληματικών σημείων. Η Δημοκρατική Αριστερά υποστηρίζει ότι οι αποκρατικοποιήσεις θα πρέπει να γίνουν με σκοπό όχι μόνο ή κυρίως εισπρακτικό, αλλά ενταγμένες στη στρατηγική για ένα νέο οικονομικό μοντέλο που θα εμπεριέχει μια νέα σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε οι επιχειρήσεις με παρουσία του Δημοσίου να μη συνδέονται με ελλείμματα, να αντεπεξέρχονται στον διεθνή ανταγωνισμό, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Στη βάση αυτή θεωρούμε ότι μια νέα διαδικασία πρέπει να έχει τους εξής όρους:
Απαλλαγή από τη λογική επίτευξης απλώς κάποιων εισπρακτικών στόχων και επανεξέταση της σκοπιμότητας και των όρων κάθε αποκρατικοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα των μελετών που εκπονούνται, με δυνατότητα τροποποίησης της λίστας προς αποκρατικοποίηση.

Ενταξη σε μια αναπτυξιακή στρατηγική με διατήρηση της κυριότητας του κράτους στα δίκτυα και διασφάλιση του οικονομικού, εποπτικού και ελεγκτικού ρόλου του σε κρίσιμους τομείς.
Συγκεκριμένη εξέταση της κάθε περίπτωσης ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι που αφορούν τη συγκεκριμένη αποκρατικοποίηση αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει σε άλλους τομείς, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόσκαιρων ωφελειών που θα αναιρεθούν από αντίρροπες παρενέργειες ιδιαίτερα σε σημαντικούς τομείς όπως η ενέργεια.
Προώθηση των διαδικασιών με ταχύτητα που όμως δεν θα στερεί τους απαραίτητους χρόνους για να σταθεί δυνατή η δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τις ρυθμιστικές αρχές, η διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών με εγγυήσεις διαφάνειας και με εξασφάλιση κατάλληλου τιμήματος.
Αλλαγή της προσέγγισης σε σχέση με την πώληση εισηγμένων που σήμερα έχουν πολύ χαμηλές χρηματιστηριακές τιμές, ώστε να εξετασθεί η πώληση μικρότερων πακέτων μετοχών και η δυνατότητα να οριστούν ρήτρες συμμετοχής του Δημοσίου στα μελλοντικά κέρδη και στη μελλοντική χρηματιστηριακή υπεραξία.
Τροποποίηση των σχεδίων αποκρατικοποιήσεων και διατήρηση από το Δημόσιο, με προτεραιότητα στα λιμάνια και στα αεροδρόμια, πακέτου μετοχών ικανού για τον στρατηγικό έλεγχο των επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη αξιοποίηση των συμβάσεων παραχώρησης σε ιδιώτες εντός αυστηρά καθορισμένου πλαισίου που προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Η μεθοδολογία αυτή έχει αποδειχθεί σε πλείστες περιπτώσεις, διεθνώς, ότι μεσοπρόθεσμα προσφέρει τα ίδια έσοδα και αποτρέπει και από παρενέργειες διαμόρφωσης καταστάσεων μονοπωλιακού χαρακτήρα.
Επίσπευση των διαδικασιών καταγραφής, απαλλαγής από εκκρεμότητες και σταδιακής αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας με μεθοδολογία που θα λαμβάνει υπόψη τόσο το οικονομικό αποτέλεσμα όσο και τις κοινωνικές ανάγκες και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους. Συνυπολογίζοντας τη δυνατότητα του κράτους να δημιουργεί νέα αξία γης, θα πρέπει η αξιοποίηση δημόσιων χώρων εντός πολεοδομικών συγκροτημάτων να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη διάσταση της βελτίωσης της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.
Προστασία των θέσεων εργασίας με αξιοποίηση της δυνατότητας μετατάξεων και επανεκπαίδευσης των εργαζομένων.
Το κράτος πρέπει να διατηρήσει την κυριότητα στα δίκτυα και στον εποπτικό του ρόλο

Ο Σάκης Παπαθανασίου είναι οικονομολόγος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες