Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Ηράκλειο - Έξυπνη πόλη : Από τον σχεδιασμό στα αποτελέσματα

Όταν λείπουν τα χρήματα στηριζόμαστε σε άλλες ισχυρές κινητήριες δυνάμεις όπως οι συνεργασίες, η συναισθηματική ευφυΐα και η δύναμη των ιδεών

         
Στις 22 Νοεμβρίου 2013 στο συνέδριο της έκθεσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης POLIS παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Δήμου Ηρακλείου στον τομέα των νέων τεχνολογιών σαν μια καλή πρακτική.Ξεκινώντας από τον στρατηγικό σχεδιασμό , τη συλλογική διαχείριση του σχεδίου, τον οδικό χάρτη έργων και φτάνοντας στην πολιτική marketing με στόχο τα αποτελέσματα.
Είναι μια μεθοδολογία που μπορεί να εφαρμοστεί προσαρμοσμένη σε τοπικές συνθήκες σε κάθε πόλη, μικρή ή μεγάλη.Βασική ιδέα είναι η αξιοποίηση της συλλογικής ευφυίας του τόπου, των υποδομών, του ανθρώπινου δυναμικού και όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.
Στη χώρα μας έχουμε ανάγκη την αποτελεσματικότητα και ιδιαίτερα τώρα με την οικονομική κρίση την οικονομική αποτελεσματικότητα.Όταν λείπουν τα χρήματα στηριζόμαστε σε άλλες ισχυρές κινητήριες δυνάμεις όπως οι συνεργασίες, η συναισθηματική ευφυΐα, η δύναμη των ιδεών των πολιτών και  της ακαδημαϊκής - ερευνητικής κοινότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget

Αναγνώστες