Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Η σιωπηρή επανάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Του Piotr Buraswww.ecfr.eu, www.capital.gr
Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε μια σιωπηρή επανάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υπερεθνικό όνειρο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας δίνει θέση σε μια διακυβερνητική προσέγγιση, έναν βασικό μηχανισμό που επιβάλλεται από την αδυναμία της αλλαγής της συνθήκης και τα συμφέροντα των μεγάλων μελών της ΕΕ. Παρομοίως, μια νέα δυναμική διαφοροποίηση –εξ ορισμού, δεν είναι πολιτικός σκοπός- λαμβάνει χώρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι απίθανο να ευθυγραμμιστεί εκ νέου με την ΕΕ και η Πολωνία είναι απίθανο να εισχωρήσει στη ζώνη του ευρώ στο σύντομο μέλλον. Στη νέα δημοσίευση του ECFR –Η σιωπηλή επανάσταση της ΕΕ- ο συγγραφέας καθορίζει τους κινδύνους που παρουσιάζονται από αυτόν τον σιωπηλό μετασχηματισμό της ΕΕ: Η διακυβερνητική προσέγγιση μπορεί να αποδυναμώσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε βασικές περιοχές νομισματικής και οικονομικής πολιτικής.
-Η διακυβερνητική προσέγγιση ίσως αποδυναμώσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στους τομείς νομισματικής και οικονομικής πολιτικής.
-Παρά τις προσπάθειες για να διατηρηθεί η ΕΕ ενωμένη, η κόντρα μεταξύ της ευρωζώνης και των υπολοίπων κρατών-μελών, είναι πιθανό να βαθύνει.
-Η κόντρα μεταξύ της ευρωζώνης και της υπόλοιπης ΕΕ φαίνεται απίθανο να κλείσει. Αυτή η κόντρα θα επιδεινωθεί με την περαιτέρω ενοποίηση εντός της ευρωζώνης χρησιμοποιώντας τη διακυβερνητική μέθοδο, αποδυναμώνοντας τα ευρύτερα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις δομές, και οδηγώντας σε μία Ευρώπη δύο ή τριών βαθμίδων.
Αυτό θα διογκώσει άλλα προβλήματα που απορρέουν από την κρίση, όπως η ευρωπαϊκή ενότητα και το δημοκρατικό έλλειμμα.

Η σιωπηρή επανάσταση του διακυβερνητισμού ίσως επιλύσει κάποια από τα προβλήματα της ΕΕ, αλλά θα επιδεινώσει άλλα και θα δημιουργήσει νέα. Αυτό σημαίνει ότι μετά από τις γερμανικές εκλογές αυτό το μήνα, η συζήτηση για τη θεσμική επαν-εφεύρεση της Ευρώπης, για άλλη μία φορά θα δει όλα τα ζητήματα που τίθενται από την κρίση του ευρώ- όπως η ευρωπαϊκή ενότητα και το δημοκρατικό έλλειμμα- για άλλη μια φορά στο τραπέζι.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ: http://www.ecfr.eu/publications/summary/the_eus_silent_revolution214Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget

Αναγνώστες